Zarządzenie Nr 32 Wojewody Lubelskiego z dnia 16 lutego 2018 r.

2018.02.22
Zarządzenie Nr 32 Wojewody Lubelskiego z dnia 16 lutego 2018 r.

Zarządzenie Nr 32 Wojewody Lubelskiego z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Lubelskiego, rad powiatów oraz rad gmin w województwie lubelskim.

 

 

Treść Zarządzenia wraz z załącznikiem:

Zarządzenie Nr 32 WL.pdf