INFORMACJA OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W CHEŁMIE z dnia 29 sierpnia 2023 r.

2023.09.05
INFORMACJA OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W CHEŁMIE z dnia 29 sierpnia 2023 r.
Na podstawie art. 170 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) Okręgowa Komisja Wyborcza w Chełmie podaje do wiadomości publicznej informację o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach.

Informacja OKW w Chełmie.pdf