Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

2022.06.09
Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej
Poddziałanie 5.2 Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej - nabór do 30 grudnia 2022 r.

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w terminie od dnia 3 stycznia 2022 r. do dnia 30 grudnia 2022 r.

Wsparcie takie może być związane z odtworzeniem zniszczonych składników gospodarstwa, bądź z odtworzeniem potencjału produkcji rolnej w gospodarstwie przez realizację inwestycji niezwiązanej z produkcją świń.

Odtwarzanie potencjału produkcji rolnej – dla kogo pomoc?

O pomoc można się ubiegać, gdy starty w gospodarstwie miały miejsce w roku, w którym jest składany wniosek  lub w co najmniej jednym z 2 poprzednich lat. Straty muszą wynosić co  najmniej 30 proc. średniorocznej produkcji rolnej z trzech ostatnich lat. Co istotne, muszą one dotyczyć składnika gospodarstwa, którego odtworzenie wymaga poniesienia kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Zalicza się do nich m.in.:

    zakupu nowych maszyn, urządzeń, a także tuneli foliowych,
    koszty remontu budynków, które są wykorzystywane do produkcji rolnej i magazynowania,
    odnowienia sadów i plantacji krzewów owocowych.

Natomiast w przypadku wystąpienia ASF w gospodarstwie o pomoc mogą ubiegać się rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał w drodze decyzji zabicie świń lub zniszczenie ich zwłok, a w dniu jej wydania zwierzęta, których dotyczyła, stanowiły co najmniej 30 proc. trzody chlewnej posiadanej przez rolnika.

Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej 2022 – kwota

W ramach dofinansowania na odtwarzanie potencjału produkcji rolnej w całym okresie realizacji PROW 2014-2020, Agencja przyzna maksymalnie 300 tys. zł na jednego rolnika i gospodarstwo. ARiMR przypomina również, że otrzymana kwota nie może przekroczyć 80 proc. kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację danej inwestycji.

W przypadku szkód, które zostały spowodowane klęską żywiołową, rolnicy mogą wykorzystać pomoc na odtworzenie uszkodzonych części gospodarstwa. Jeżeli przyczyną strat jest wystąpienie ASF w gospodarstwie, rolnicy mogą wykorzystać wsparcie na realizację inwestycji rolniczych niezwiązanych z produkcją świń.

Wsparcie dla rolników, którzy ponieśli straty w wyniku huraganu i ASF – nabór trwa

Tegoroczny nabór o wsparcie – Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej ruszył 3 stycznia 2022 r. i potrwa do 30 grudnia 2022 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina również, że dokumenty należy składać w biurach powiatowych bądź oddziałach regionalnych Agencji. Wnioski można również przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej lub elektronicznej skrzynki pocztowej ePUAP.

Informacje na temat typu operacji „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” zostały zamieszczone na stronie www.gov.pl/web/arimr. Można je również uzyskać w Oddziałach Regionalnych ARiMR (dane kontaktowe znajdują się na stronie www.gov.pl/web/arimr) i pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84.