Szkolnictwo

28 listopada odbyła się w ZSS im. Jana Pawła II w Tereszpolu-Zaorendzie zabawa andrzejkowa. Po raz pierwszy były to andrzejki ze świętymi pod hasłem "Święty Andrzej i jego banda".

20 listopada w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Tereszpolu-Kukiełkach obchodzony był Dzień Patrona. W tym roku odbyło się pod hasłem "Sienkiewicza inspiracje muzyczne".

W całym kraju organizowane są uroczyste obchody Święta Niepodległości i nasza gmina też się w nie włącza, organizując m.in. akademie, składanie wieńców a szczególnie II Marsz Niepodległości na Wzgórze „Polak”.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim Nauczycielom i Pracownikom Oświaty życzymy, aby Wasza praca była nieustającą pasją i wyzwaniem. Niech trud włożony w wykształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży przynosi Wam wiele radości, satysfakcję oraz uznanie i szacunek ze strony wychowanków i społeczeństw.

Informacja dla rodziców uczniów klas VI-VIII Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Tereszpolu-Kukiełkach oraz Zespołu Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II w Tereszpolu-Zaorendzie, organizowana jest wycieczka do Krakowa. W ramach realizowanego przez Gminę Tereszpol projektu „BEZPIECZNA GMINA TERESZPOL ŚWIECI PRZYKŁADEM”. Wyjazdy jest całkowicie bezpłatny! Ostateczny termin zapisów u wychowawców klas mija w piątek, 11 października.

Zespół Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II w Tereszpolu-Zaorendzie został doceniony i zauważony przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę, dzięki wydanemu przez nich tomikowi wierszy "Poetyckie 100krotki dla Niepodległej".

Już po raz dziesiąty w Zespole Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II w Tereszpolu-Zaorendzie odbył się konkurs o tytuł Gminnego Mistrza Historii. Tytuł ten mogli otrzymać uczniowie, którzy najpierw na etapie szkolnym a potem gminnym rozwiązali test na poziomie 80% lub wyżej.

2019.05.20

Składam serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy zaangażowali się w pomoc przy organizacji maratonu biegowego "Ultraroztocze". Dziękuje wolontariuszom z ZSS im. Jana Pawła II w Tereszpolu-Zaorendzie za pracę w punkcie kontrolnym, strażakom za dbanie o bezpieczeństwo biegaczy oraz pracownikom Urzędu Gminy za pomoc organizacyjną. Dziękuję wszystkim za współpracę, zaangażowanie i starania, aby gmina Tereszpol mogła być partnerem III edycji maratonu biegowego na Roztoczu.

Jacek Pawluk
Wójt Gminy Tereszpol

Już po raz dziesiąty ZSS im. Jana Pawła II w Tereszpolu-Zaorendzie organizuje Gminny Konkurs Historyczny pt. „Zostań Mistrzem Historii”. Honorowy patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Tereszpol, który jest też fundatorem nagród.

9 maja w Zespole Szkół Samorządowych w Tereszpolu-Zaorendzie odbyła się V edycja Diecezjalnego Konkursu Czytelniczego „Znam przesłanie Jana Pawła II”.