I Szkolny Rajd „Tropem Wilczym”

2020.03.05
I Szkolny Rajd „Tropem Wilczym”
5 marca uczniowie ze szkoły w Tereszpolu-Zaorendzie upamiętnili Żołnierzy Wyklętych. Przebyli trasę o długości 1963 m (szkoła - las - stara szkoła). Długość Rajdu upamiętnia rok śmierci ostatniego Żołnierza Wyklętego - Józefa Franczaka ps. „Lalek”.

Uczniowie  na schodach starej szkoły zaprezentowali wybrane postacie Żołnierzy Wyklętych. Przedstawili m.in. Danusię Siedzikówną "Inkę, Emila Fieldorfa "Nila", Witolda Pileckiego,  Feliksa Selmanowicza „Zagończyka”, Józefa Franczaka ps. „LalekHieronima Dekutowskiego „Zaporę”, Zygmunta Szendzielarza „Łupaszkę”, Józefa Kurasia ps. „Orzeł”, ale także ostatniego Komendanta AK-Leopolda Okulickiego ps. „Niedźwiadek” i Jana Rodowicza Anodę”- harcerza, żołnierza Szarych Szeregów i AK.

Wyklęci – to ci, którzy nie uznali końca II wojny i z bronią w ręku wystąpili przeciw drugiemu zaborczemu totalitaryzmowi. Stanęli nie tylko przeciw potężnym siłom nowego agresora, lecz także wobec jego bezwzględnej propagandy. W czasach PRL-u  nazywano ich bandytami.

Niezłomni - stawiali opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR, toczyli walkę ze służbami bezpieczeństwa ZSRR i podporządkowanymi im służbami w Polsce.