Gmina Tereszpol

Logo ePUAP 2 Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Szkoła młodych patriotów

2018.12.04

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Tereszpolu-Kukiełkach w okresie od 15 marca br. do 15 listopada br. brała udział w Ogólnopolskim Konkursie "Szkoła Młodych Patriotów" organizowanym przez Studium Prawa Europejskiego z siedzibą w Warszawie.

Celem konkursu było krzewienie wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych w kontekście historii państwa i narodu polskiego. Przedsięwzięcie miało na celu upamiętnienie 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, rozbudzanie tożsamości narodowej u uczniów oraz kształtowanie postaw aktywnego obywatela i patrioty. W ramach projektu zrealizowano 9 zadań:

  1. Przeprowadzenie konwersatoriów pt. „Patriotyzm na co dzień. Co dla mnie oznacza bycie patriotą”.
  2. Przygotowanie plakatu „100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości”.
  3. Przeprowadzenie szkolnego konkursu wiedzy pt. „Historia Polski a patriotyzm”.
  4. Zorganizowanie szkolnego konkursu recytatorskiego o tematyce patriotycznej.
  5. Zorganizowanie szkolnego konkursu pieśni patriotycznych.
  6. Przygotowanie Kodeksu Postaw Patriotycznych.
  7. Motyw „małej ojczyzny” w literaturze – przygotowanie prac pisemnych.
  8. Przeprowadzenie sondażu wśród uczniów, nauczycieli, mieszkańców miejscowości nt. postaw patriotycznych oraz roli patriotyzmu lokalnego.
  9. Zgłoszenie swoich przedstawicieli do udziału w kursie „Szkoła młodych patriotów”.

W konkursie brali udział wszyscy uczniowie oraz nauczyciele. Każde z realizowanych zadań jury projektu oceniało na podstawie sprawozdań oraz protokołów systematycznie wysyłanych do organizatorów. Za każde podjęte działanie szkoła otrzymała maksymalną ilość punktów i Tytuł „SZKOŁY MŁODYCH PATRIOTÓW”.

©2019 Urząd Gminy Tereszpol

Projekt i wykonanie Net Partners