Gmina Tereszpol

Wizyta zespołu ratownictwa medycznego w szkołach

2017.12.19

Dla uczniów klas I-III szkół z terenu gminy Tereszpol w grudniu zorganizowane zostały spotkania z Zespołem Ratownictwa Medycznego pracującym na co dzień w ARION Szpitale sp. z o.o. Zespole Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju. 

Tematyka podczas spotkania dotyczyła bezpieczeństwa. Uczniowie przypomnieli sobie jak radzić sobie z przypadku zagrożenia zdrowia i życia oraz na jakie numery alarmowe dzwonić, aby wezwać pomoc. Dowiedzieli się również, że podczas udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej ważna jest kolejność wykonywania poszczególnych czynności. Ćwiczyli ułożenie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej. Dodatkowo ratownicy na fantomie praktycznie pokazali reanimację poszkodowanego, począwszy od prawidłowego ułożenia głowy poprzez uciśnięcia klatki piersiowej. Następnie ćwiczenia reanimacyjne na fantomach wykonywali uczniowie. Uczestnicy akcji dowiedzieli się, że zabiegu reanimacyjnego nie można przerwać aż do momentu odzyskania przez poszkodowanego przytomności lub przyjazdu karetki pogotowia.  

Wszyscy uczniowie byli bardzo uważnymi słuchaczami, a także chętnie dzielili się wiedzą, którą nabyli w trakcie nauki. Nie brakowało także bardzo istotnych pytań.

Następna część spotkania odbyła się na zewnątrz, gdzie uczniowie oraz nauczyciele mieli okazję do zapoznania się ze sprzętem jaki w codziennej pracy towarzyszy ratownikom medycznym.

Składamy serdecznie podziękowania ARION Szpitale sp. z o.o. Zespołu Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju, za możliwość zorganizowania tak pouczającej lekcji dla najmłodszych mieszkańców gminy. Wierzymy, że wiedza zdobyta przez nich będzie w przyszłości procentowała.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach realizowanego przez gminę Tereszpol projektowi "BEZPIECZNA GMINA TERESZPOL" w ramach rządowego programu „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka. Dofinansowany jest on ze środków rezerwy celowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”.

©2020 Urząd Gminy Tereszpol

Projekt i wykonanie Net Partners