Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR

2022.10.14
Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR
Gmina Tereszpol w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” pozyskała grant w wysokości 25 020 zł na wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

W dniu 11.04.2022 r. została podpisana Umowa o powierzenie grantu pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa, a Gminą Tereszpol. Umowa realizowana jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020,  Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU,  Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia i dotyczy realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR"

W trakcie realizacji projektu zakupiono i przekazano 9 laptopów dla dzieci i wnuków byłych pracowników PPGR-ów w gminie Tereszpol.

Środki na realizację grantu pochodziły z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczone na walkę ze skutkami pandemii COVID-19.

 

Więcej informacji o projekcie: https://www.gov.pl/web/cppc/v-os-react-eu

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19