Folkowa jesień

2020.09.29
Folkowa jesień
27 września Biblioteka Publiczna Gminy Tereszpol wspólnie z Kołem Gospodyń Wiejskich "Zygmuncianki" zorganizowała wydarzenie pod nazwą "Folkowa jesień".

Spotkanie rozpoczął występ zespołu śpiewaczo-obrzędowego "Jarzębina" z Bukowej. Zespół zaprezentował widowisko obrzędowe pt. „Kumie zróbcie mi gromnicę”. Wplecionemu w fabułę spektaklu pokazowi toczenia gromnicy towarzyszyły wszystkie wierzenia i zwyczaje związane z tą ważną świecą. Gromnica w tradycji ludowej towarzyszy człowiekowi od momentu narodzenia, aż do śmierci. Poświęcona gromnica chroni rodzinę od nieszczęść, grzmotów i błyskawic, odstrasza wilki, a światło gromnicy prowadzi i oświetla drogę przez całe życie. W widowisku podkreślono również wartości lecznicze przędziwa od poświęconej gromnicy i wosku wylewanego na przestrach. Widowisko ubarwiono przepięknym śpiewem archaicznych kolęd o Matce Boskiej Gromnicznej.

Następnie z koncertem wystąpił Damian Kulik, który umilił gościom czas przy muzyce.

Spotkanie zostało zorganizowany w ramach projektu „Kultura. Pokolenia. Codzienność - historia, która łączy” dofinansowanego przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu EtnoPolska 2020.