Gmina Tereszpol

STYPENDIA SZKOLNE

2019.03.27

Osoby pobierające stypendium szkolne na rok szkolny 2018/2019 zobowiazane są do złożenia stosownego oświadczenia na temat danych zawartych we wniosku o przyznanie stypendium szkolnego złożonym w okresie do 15.09.2018 r.  

Oświadczenia w sprawie przyznania stypendium szkolnego na dzieci w dłuższym okresie należy złożyć do dnia 15.04.2019 r. w godz. od 7.30 do 15.30. w tut. Ośrodku Pomocy Społecznej w Tereszpolu-Zaorendzie.

Oświadczenie jest niezbędne do wydania decyzji zmieniającej okres i kwotę przyznania stypendium szkolnego dla dzieci.

©2020 Urząd Gminy Tereszpol

Projekt i wykonanie Net Partners