Gmina Tereszpol

Nowe kryteria dochodowe w pomocy społecznej

2018.08.22

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tereszpolu-Zaorendzie informuje o zmianie kryteriów dochodowych w pomocy społecznej.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej nowe kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej to:

- dla osoby samotnie gospodarującej –  701 zł z dotychczasowego 634 zł,

- dla osoby w rodzinie – 528 zł z dotychczasowego 514 zł,

- maksymalna kwota zasiłku stałego będzie wynosić 645 zł z dotychczasowego 604 zł,

- kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego będzie wynosić 308 zł z dotychczasowego 288 zł.

Wyższe kryteria zaczną obowiązywać od 1 października 2018 r.

©2020 Urząd Gminy Tereszpol

Projekt i wykonanie Net Partners