Gmina Tereszpol

Logo ePUAP 2 Logo Biuletynu Informacji Publicznej

ZASIŁKI RODZINNE - PRZYPOMNIENIE

2017.08.24

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tereszpolu-Zaorendzie przypomina o konieczności dostarczenia zaświadczeń potwierdzających kontynuowanie nauki przez dzieci, które ukończyły szkołę gimnazjalną w miesiącu rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018, tj. do dnia 22 września 2017 roku.

Wypłata świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami przyznanymi na te dzieci nastąpi po dostarczeniu niniejszych zaświadczeń.

©2018 Urząd Gminy Tereszpol

Projekt i wykonanie Net Partners