Boże Ciało 2018

2018.05.31
Boże Ciało 2018

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, wierni szczególnie wspominają Ostatnią Wieczerzę i Przeistoczenie chleba i wina w Ciało i Krew Jezusa Chrystusa. Uroczystość Bożego Ciała ma charakter dziękczynny i radosny. W Polsce obchodzi się ją w czwartek po Uroczystości Trójcy Świętej, a więc jest to święto ruchome, wypadające zawsze 60 dni po Wielkanocy.

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, potocznie nazywana Bożym Ciałem, została ustanowiona w 1264 roku przez papieża Urbana IV. Tego dnia na ulice wyruszają procesje do czterech ołtarzy, które dla wiernych są okazją do publicznego wyznania wiary i oddania czci Jezusowi Chrystusowi. Ksiądz krocząc po obsypanej płatkami kwiatów drodze niesie monstrancję z Najświętszym Sakramentem. Przy ołtarzach symbolizujących obecność Boga zostaje odczytana Ewangelia.