Wprowadzenie relikwii św. Jana Pawła II

2018.05.18
Wprowadzenie relikwii św. Jana Pawła II

14 maja 2018 r. społeczność Zespołu Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II w Tereszpolu-Zaorendzie oraz mieszkańcy parafii Tereszpol przeżywali niecodzienne i podniosłe wydarzenie – wprowadzenie relikwii św. Jana Pawła II oraz XII rocznicę nadania szkole w Tereszpolu-Zaorendzie imienia Jana Pawła II. Wielki Papież został – jak powiedział ks. proboszcz Antoni Gębala - naszym parafianinem. Wyjątkowym parafianinem!

Uroczystość rozpoczęła się w kościele Mszą Świętą, którą celebrował Arcybiskup Lwowski Ksiądz Mieczysław Mokrzycki, jeden z dwóch sekretarzy św. Jana Pawła II. Wraz z księdzem arcybiskupem Mszę Świętą koncelebrowali: Ksiądz dr Andrzej Legowicz (sekretarz ks. M. Mokrzyckiego), Ksiądz prof. Tadeusz Guz, Ksiądz prof. Mirosław Sitarz, Ksiądz dr Krzysztof Śniosek, Ksiądz Proboszcz Antoni Gębala. Obecni byli także Dziekan Ksiądz Zenon Mrugała, ks. Juliusz Brzeziński i siostra zakonna ze Zgromadzenia Sióstr św. Józefa we Lwowie – Remigiusza Kowalska. W uroczystości wzięli udział: Wójt Gminy Tereszpol Jacek Pawluk wraz z Sekretarz Gminy Marią Skórą, Przewodniczący Rady Gminy i Dyrektor ZSBiO w Biłgoraju Stanisław Sitarz, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Tereszpolu-Kukiełkach Bogumiła Kukiełka, Przewodnicząca Rady Rodziców Ewa Szponar, Dyrektor Biblioteki Publicznej w Tereszpolu Magdalena Marzec, radni gminy, rodzice, nauczyciele, emerytowani nauczyciele, uczniowie i parafianie.

W Słowie wygłoszonym przez księdza arcybiskupa usłyszeliśmy wiele ciekawostek o Janie Pawle II, m.in., że był obowiązkowym uczniem czytającym dużo książek, dobrym kolegą grającym z innymi w piłkę nożną, przyjacielem każdego człowieka, którego spotykał na drodze swego powołania. Choć był papieżem i wolnego czasu miał niewiele, to dla każdego miał życzliwe słowo, uśmiech, serdeczność i ciepło. Dużo czasu poświęcał na modlitwę,  na adorację, na kontemplacje Pisma Świętego. Szczególną czcią otaczał Matkę Bożą Fatimską podkreślając, że to jej zawdzięcza ocalenie z zamachu, a życie 13 maja 1981 roku nazywał czasem podarowanym przez Boga. Po zakończeniu Mszy Świętej wszyscy podchodzili do ołtarza, aby ucałować i relikwie.

Dalsze uroczystości miały miejsce w szkole na sali gimnastycznej, która w tym roku została udekorowana barwami narodowymi. Mapa Polski z zaznaczonymi miejscami papieskich pielgrzymek oraz hasło zaczerpnięte ze słów papieża „Polska jest matką szczególną” - wprowadzały w wyjątkowy świąteczny nastrój. Spotkanie w szkole rozpoczęto wprowadzeniem sztandaru i odśpiewaniem hymnu szkoły. Następnie Dyrektor Danuta Mazur, powitała wszystkich zgromadzonych na czele z ks. Arcybiskupem Mieczysławem Mokrzyckim. Część artystyczna przygotowana przez uczniów pod kierunkiem Ewy Brodziak, Małgorzaty Skiby, Doroty Dobosz była uczczeniem 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, przypomnieniem ważnych dat, wydarzeń i ludzi, którzy pięknie zapisali się na kartach bolesnej historii naszej Ojczyzny. Wybrzmiały wzruszające strofy polskich poetów, fragmenty wygłoszonych papieskich homilii, patriotyczne pieśni, przejmujące sceny z polskiej historii – te smutne i radosne, m.in. los żołnierza – tułacza, walka o niepodległość, Katyń,  obóz koncentracyjny, wybór Karola Wojtyły na papieża.

Po części artystycznej głos zabrał Ksiądz Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki. Dziękując uczniom za część artystyczną, powiedział, że przeżyte w naszej parafii i szkole chwile zostaną mu na długo w pamięci, bo dawno nie uczestniczył w takim wzruszającym przedstawieniu. Na pamiątkę tego spotkania na ręce Pani Dyrektor złożył portret Jana Pawła II i pamiątkowy Medal wykonany z okazji 10. rocznicy nawiedzenia Katedry Lwowskiej przez papieża i zaprosił nas do Lwowa. Następnie głos zabrał Wójt Gminy Tereszpol Jacek Pawluk, który uczniom, nauczycielom wszystkim zebranym życzył, abyśmy żyli, naśladując dobroć i świętość papieża.