Powitanie nowego Ks. Proboszcza Janusza Dudzicza

2022.09.12
Powitanie nowego Ks. Proboszcza Janusza Dudzicza
Liturgiczne wprowadzenie nowo mianowanego proboszcza dokonało się podczas mszy świętej w czwartek 8 września 2022 roku, w Święto Narodzenia Maryi - Matki Bożej Siewnej. W imieniu Biskupa do wspólnoty parafialnej wprowadził nowego proboszcza dziekan ks. kan. Zenon Mrugała. Liturgii przewodniczył nowo mianowany proboszcz.

Uroczystość wprowadzenia rozpoczęła się procesją do kościoła. Nowo mianowany proboszcz i koncelebransi ubrani byli w szaty liturgiczne.

Po przybyciu do kościoła kapłani zajęli miejsca w prezbiterium. Następnie dziekan zwrócił się do wiernych następującymi słowami:

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Drodzy bracia i siostry. Nasz Biskup Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup dr Marian Rojek ustanowił księdza mgr Janusza Dudzicza proboszczem tutejszej parafii. Oto treść dokumentu nominacyjnego:

Dziekan odczytał dekret, a następnie w zwięzłych słowach przedstawił wiernym nowego proboszcza.

Nowy proboszcz będzie wam głosił słowo Boże, wśród was będzie sprawował Eucharystię, słuchał waszych spowiedzi, błogosławił małżeństwa, chrzcił wasze dzieci, będzie odwiedzał chorych i wraz z wami będzie się modlił, gdy będziecie żegnać swoich bliskich zmarłych; pod jego przewodnictwem będziecie pogłębiać i umacniać wspólnotę parafialną. Przyjmijcie go otwartym sercem.

Następnie dziekan zwrócił się do nowego proboszcza.

Drogi Księże Proboszczu! Twojej pasterskiej pieczy Biskup powierzył troskę o tutejszą parafię. Niech Duch Święty uzdolni cię do wielkodusznego podjęcia duszpasterskich zadań. Głoś słowo Boże, aby wierni umocnieni w wierze, nadziei i miłości wzrastali w Chrystusie. Gromadź swych parafian wokół ołtarza, aby wszyscy – starsi i młodzi, ubodzy i bogaci, gorliwi i obojętni religijnie – odnajdywali w Eucharystii źródło uświęcenia życia i poprzez nią oddawali chwałę Ojcu. Otaczaj ojcowską miłością ubogich i chorych, ożywiaj w sercach wiernych apostolskiego ducha i zachęcaj ich do wspólnej troski o sprawy Kościoła. Zarządzaj też roztropnie dobrami materialnymi powierzonymi twej pieczy.

Po przemówieniu dziekana nowego proboszcza przywitali ministranci, dzieci, przedstawiciele rady parafialnej oraz przedstawiciele gminy Tereszpol.

W imieniu całej wspólnoty parafialnej, serdecznie i z chrześcijańską miłością witamy Cię jako nowego pasterza parafii p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Tereszpolu-Zaorendzie. Chrystus postawił Cię na naszej drodze, byśmy pod Twoim przewodnictwem wzrastali w wierze, dążąc do zbawienia, dlatego z ufnością powierzamy Ci kształtowanie naszych serc i sumień. Pragniemy, abyś od dziś czuł się naszym rodakiem i członkiem parafialnej rodziny. Zapewniamy, że będziemy Cię wspierać modlitwą, pomocą i pracą w Twej duszpasterskiej posłudze.

Życzymy Ci wytrwałości i odwagi w realizowaniu wyznaczonych celów, życzliwości ludzkich serc oraz wszelkiego dobra na lata pracy w naszej parafii. Niech Bóg w Trójcy Świętej Jedyny będzie dla Ciebie siłą. Maryja – Matka Kapłanów niech otacza Cię płaszczem swojej matczynej opieki i chroni przed niebezpieczeństwami.

Księże Proboszczu, witaj w domu! Szczęść Boże na każdy dzień!