Gmina Tereszpol

Logo ePUAP 2 Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Wyniki konkursu ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w 2019 r.

2019.01.21

Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) informujemy, że otwarty konkurs na realizację w 2019 roku zadań o charakterze pożytku publicznego na terenie Gminy Tereszpol został rozstrzygnięty.

 

 

W wyniku ogłoszonego konkursu wybrane zostały następujące oferty:

1.  Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za Krokiem” w Zamościu Koło Terenowe w Biłgoraju do realizacji zadania w zakresie: działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – dowóz i opieka nad uczniami niepełnosprawnymi z terenu Gminy Tereszpol do szkół i placówek szkolno-rewalidacyjnych w Biłgoraju. Dotacja na realizację tego zadania została przydzielona z budżetu gminy na kwotę: 25 000 zł w formie powierzenia tego zadania.

2.  Stowarzyszenia Gminnego Klubu Sportowego „ORZEŁ” Tereszpol do realizacji zadania w zakresie wspierania i upowsechniania kultury fizycznej i sportu. Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy w kwocie: 65 000 zł w formie dofinansowania.

 

Załącznik:

2019_OGLOSZENIE WYNIKOW.pdf

©2019 Urząd Gminy Tereszpol

Projekt i wykonanie Net Partners