Rozpoczynamy nabór zgłoszeń na usunięcie azbestu

2019.05.06
Rozpoczynamy nabór zgłoszeń na usunięcie azbestu

Informujemy o rozpoczęciu naboru zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020. Nabór zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 06.05.2019 r. do dnia 24.05.2019 r.

 

 

 

 

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.

Wszystkie informacje dotyczące naboru Zgłoszeń oraz realizacji ww. projektu można uzyskać w Urzędzie Gminy Tereszpol pokój nr 16 oraz na stronie www.azbest.lubelskie.pl

Poniżej dostępne są aktualne obowiązujące dokumenty a także wskazówki dotyczące przygotowanie kompletnego zgłoszenia:

Zgloszenie lokalizacji formularz.pdf

Regulamin(4).pdf

Jeśli posiadają Państwo azbest na dachu, prosimy pamiętać o wypełnieniu Oświadczenie o braku sprzeciwu właściwego organu administracyjno-budowlanego. Oświadczenie podpisujemy po upływie 21 dni od daty złożenia dokumentów:

Oswiadczenie.pdf

Jeśli posiadają Państwo azbest na ziemi zdjęty po dacie 06.05.2004r. prosimy wypełnić Oświadczenie, że prace prowadzone na  nieruchomości zostały wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej:

Oświadczenie.pdf