Zmiana wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

2019.03.21
Zmiana wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informujemy, że zgodnie z uchwałą Nr VI/40/19 Rady Gminy Tereszpol z dnia 22 lutego 2019r. w sprawie wyboru metody i ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty, od  1 kwietnia 2019 roku będą obowiązywać nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

 

  •  10,00 zł od jednego mieszkańca miesięcznie, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
  •  20,00 zł od jednego mieszkańca miesięcznie, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wiąże się z koniecznością składania nowych deklaracji przez właścicieli nieruchomości.

Jednocześnie przypominam wszystkim właścicielom nieruchomości, że wszelkie zmiany związane z ilością osób zamieszkałych (z przeprowadzką osób, narodzinami dzieci, zgonami osób, itp.) mające wpływ na wysokość opłaty, należy zgłaszać w Urzędzie Gminy Tereszpol w terminie 14 dni od daty zaistnienia zmiany.