Gmina Tereszpol

Koła Łowieckie na terenie Gminy Tereszpol

2018.06.26

W związku ze zmianami w ustawie z dnia 13 października 2015 r. Prawo łowieckie oraz zwiększającą się ilością strat w uprawach i płodach rolnych spowodowaną przez zwierzęta łowne, przedstawaiamy informację o granicach i danych kontaktowych do kół łowieckich działających na terenie gminy Tereszpol.

 

 

Koło Łowieckie Nr 78 "Cietrzew" w Szczebrzeszynie:

Adres do korespondencji:

ul. Zamojska 122

22-460 Szczebrzeszyn

Przebieg granicy obwodu nr 281

Od wschodu z m. Szczebrzeszyn nurtem rz. Wieprz do m. Zwierzyniec. Z m. Zwierzyniec szosąw kierunku m.Biłgoraj do m. Hedwiżyn. Z m. Hedwiżyn drogą w kierunku północnym przez m. Dyle, Kajetanówka , Ruś, Polanie-Smoryń, Buczyn, Zastawie, Podborcze, następnie w kierunku wschodnim przez m. Kol. Zagroble do punktu wyjscia. Włącza się do obwodu łowieckiego część terenów administracyjnych miasta Szczebrzeszyn i Zwierzyniec zgodnie z wyrysem graficznym

mapa 281(1).pdf

http://www.cietrzew78.pl/

Skład Zarządu:

 Prezes Władysław Saciuk

Łowczy Andrzej Tittenbrun

Z-ca Łowczego Maciej  Romanowski

Sekretarz Zenon Wąsik

Skarbnik Piotr Rużyło 

 

 Koło Łowieckie Nr 59 "Słonka" Zwierzyniec

Adres do korespondencji:

 ul. Brzozowa 1

 22-470 Zwierzyniec

Przebieg granicy obwodu nr 296 (dawniej-299)

Od wschodu z m. Górecko Stare (granica Roztoczańskiego   Parku   Narodowego)  szosą   do skrzyżowania   szosy   Majdan  Kasztelański - Górecko  Kościelne  - Tereszpol  - Brzeziny. Dalej   tą   szosą   przez   m. Tereszpol-Kukiełki, Tereszpol-Zygmunty i Tereszpol-Zaorenda do m. Panasówka. Z m. Panasówka szosą Biłgoraj-Zamość w kierunku Zwierzyńca do granicy RPN i gminy. Dalej granicą RPN obok m. So­chy, Górecko Nowe, do m. Górecko Stare.

mapa 296(1).pdf

http://slonka59.pl/

Skład Zarządu:

 Prezes  Andrzej Wojtyło

Łowczy Wiesław Jasina

Z-ca Łowczego Janusz Surmacz

Skarbnik Bogdan Hołowiński

Sekretarz Zbigniew Łukasik

 

 

©2020 Urząd Gminy Tereszpol

Projekt i wykonanie Net Partners