Szacowanie strat w uprawach

2021.08.09
Szacowanie strat w uprawach
W związku z wystąpieniem na terenie Gminy Tereszpol niekorzystnych zjawisk atmosferycznych - gradu w nocy z 8 na 9 sierpnia br. informujemy o możliwości składania wniosków o oszacowanie strat w uprawach.

Wypełnione formularze należy złożyć niezwłocznie do Urzędu Gminy właściwego ze względu na miejsce wystąpienia strat. Szacowania strat dokonuje komisja powołana w gminie.

Wszystkie dane dotyczące upraw powinny być zgodne z wnioskiem o dopłaty składanym do ARiMR. Wniosek należy udostępnić do wglądu komisji ds. szacowania

WNIOSEK SZACOWANIE.pdf