Kontrola zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

2021.07.14
Kontrola zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków
Informujemy, że od miesiąca lipca upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Tereszpol i Zakładu Gospodarki Komunalnej w Tereszpolu–Zaorendzie, rozpoczną kontrolę zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Tereszpol.

Zakres kontroli będzie obejmował w szczególności sprawdzenie posiadania umów zawartych na opróżnianie zbiorników bezodpływowych z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz częstotliwość ich opróżniania, na podstawie okazanych rachunków lub faktur.

Właściciele nieruchomości, którzy nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków powinni uczynić to niezwłocznie.

W związku z powyższym zwracamy się do mieszkańców gminy Tereszpol o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie go do Urzędu Gminy Tereszpol w terminie do 31 grudnia 2021 roku. Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy Tereszpol (pokój nr 11), na stronie internetowej https://tereszpol.pl w zakładce Druki do pobrania oraz u Sołtysów.

Wypełnione druki prosimy składać w pokoju nr 11 (pierwsze piętro) lub pocztą na adres: Urząd Gminy Tereszpol ul. Długa 234, 23-407 Tereszpol-Zaorenda, lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: gmina@tereszpol.pl.

wzór zgłoszenia.pdf