Spotkanie na temat ASF

2019.07.02
Spotkanie na temat ASF

Zapraszamy na spotkanie szkoleniowe z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Biłgoraju w dniu 5 lipca 2019 r. o godz. 17:00 w Urzędzie Gminy Tereszpol (sala konferencyjna). Tematem spotkania będzie zagrożenie wystąpienia afrykańskiego pomoru świń.

28 czerwca 2019 r. opublikowano decyzję wykonawczą Komisji UE 2019/1110 z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniającą załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (Dz. U. L 175 z 28.06.2019).

Gmina Tereszpol zosłała wymieniona w części I załącznika ww. Decyzji i wyznaczona obszarem ochronnym, w związku z zagrożeniem wystąpienia afrykańskiego pomoru świń.

Decyzja 2019_1110.pdf