Odstrzał sanitarny dzików

2019.06.13
Odstrzał sanitarny dzików

Rozporządzenie Nr 1 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Biłgoraju z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu biłgorajskiego ( Dz. Urz. Woj. Lub. 2019.3528) do publicznej wiadomości.

 

 

Treść aktu:

http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/#/legalact/2019/3528/

lub

Rozporzadzenie Nr1.pdf