Seniorzy na wycieczce - Roztocze Południowe

2023.06.30
Seniorzy na wycieczce - Roztocze Południowe
Wycieczki są dobrym pomysłem na miłe spędzenie czasu. Wiedzą o tym Seniorzy z Klubu Seniora w Szozdach, którzy dnia 29 czerwca br. wybrali się na wycieczkę do Horyńca - Zdroju i Radruża. Letni czas, dobra pogoda i optymistyczne nastroje sprzyjały wyjazdowi.

Seniorzy tego dnia z wielkim zainteresowaniem rozpoczęli wycieczkową przygodę z historią, odwiedzając Zespół Cerkiewny w Radrużu wpisany na Listę UNESCO. Przywitała ich cerkiew greko-katolicka pw.św. Paraskewy z końca XVI wieku. Wnętrze zachwyciło ikonostasem z wizerunkiem świętych. Klimat cerkwi napawał duchem przeszłości i modlitwy.

Z Radruża Seniorzy udali się do Horyńca - Zdroju i Parku Zdrojowego, gdzie można było pospacerować alejkami parku i spróbować mineralnych wód z leczniczymi właściwościami. Sanatoryjna miejscowość zachęcała do delektowania się ciszą i pięknymi przyrodniczymi zakątkami. Następnym punktem wycieczki były Nowiny Horynieckie, gdzie jest Kaplica Matki Bożej na źródłach - miejsce słynące z cudów i studni artezyjskich. Ostatnim punktem zwiedzania okazała się odrestaurowana cerkiew z początków XVIII w. w Nowym Bruśnie.

Atrakcje i przeżycia całego wycieczkowego dnia zapadły głęboko w sercu Seniorów, którzy utrudzeni, ale szczęśliwi wrócili do swoich domów.

Działania realizowane są w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 11 - Włączenie społeczne, Działanie 11.2 - Usługi społeczne i zdrowotne, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 - 2020.