Wycieczka Klubu Seniora do Przemyśla i Bolestraszyc

2023.06.19
Wycieczka Klubu Seniora do Przemyśla i Bolestraszyc
W ramach projektu "Seniorzy na Start - Powiat Biłgorajski" Seniorzy z gminy Tereszpol wybrali się na wycieczkę do Przemyśla i Bolestraszyc.

16 czerwca, Seniorzy z gminy Tereszpol wyruszyli na kolejną wycieczkę. Tym razem, zwiedzili Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach. Spacerowali alejkami pięknych ogrodów i podziwiali niespotykane gatunki roślin. Następnie obejrzeli jeden z fortów Twierdzy Przemyśl - "San Rideau".

Po zwiedzeniu arboretum ruszyli w dalszą drogę, aby zwiedzić Przemyśl. Przewodnik oprowadził seniorów po Starym Mieście - wszyscy podziwiali piękną, przemyską  architekturę i z zaciekawieniem słuchali opowieści Szwejka.

Działania realizowane są w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 11 - Włączenie społeczne, Działanie 11.2 - Usługi społeczne i zdrowotne, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 - 2020.