Warsztaty wielkanocne

2023.04.03
Warsztaty wielkanocne
W Klubie Seniora w Szozdach, odbyły się warsztaty wielkanocne. Podczas zajęć, uczestnicy klubu stworzyli piękne stroiki oraz palmy na Niedzielę Palmową.

Seniorzy, wykorzystując technikę filcowania na sucho, wykonali duże, kolorowe pisanki. Następnie, wykorzystali je do tworzenia stroika świątecznego. Podczas prac, bazowali głównie na naturalnych materiałach, takich jak suche gałązki, bukszpan, bazie, czy plastry drzewa.

Warsztaty terapii manualnej, umożliwiły również wykonanie palm wielkanocnych - klubowicze własnoręcznie wykonali kwiaty z krepiny oraz całe palmy.

Seniorzy, wykonali także wielkanocne świeczniki - konstrukcję stworzyli z patyczków, zaś całość ozdobili piórkami, wstążkami i kolorowymi jajkami.

Działania realizowane są w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 11 - Włączenie społeczne, Działanie 11.2 - Usługi społeczne i zdrowotne, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 - 2020.