Klub Seniora świętował Dzień Kobiet

2023.03.13
Klub Seniora świętował Dzień Kobiet
8 marca, w Klubie Seniora w Szozdach, odbyło się spotkanie okolicznościowe z okazji Dnia Kobiet. W uroczystości wzięli udział członkowie klubu oraz zaproszeni goście.

Dzień Kobiet, był świetną okazją do spotkania się z zaprzyjaźnionym Kołem Gospodyń Wiejskich "Lipowczanki".

Uroczystość rozpoczął Wójt Gminy Tereszpol - Jacek Pawluk, składając wszystkim zebranym serdeczne życzenia. Następnie, wręczył Paniom kwiaty oraz zaproszenia na gminne obchody Dnia Kobiet. Każda z Pań dostała z tej okazji również drobny upominek.

Później, wszyscy zasiedli do uroczystej kolacji. Był czas na rozmowy oraz wspólne śpiewanie znanych, polskich piosenek. Cieszymy się, że mogliśmy świętować ten wyjątkowy dzień wspólnie - w tak miłej atmosferze.

Działania realizowane są w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 11 - Włączenie społeczne, Działanie 11.2 - Usługi społeczne i zdrowotne, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 - 2020.