KLUB NA NIEPOGODĘ

2023.02.02
KLUB NA NIEPOGODĘ
Zajęcia w Klubie Seniora, to dobry sposób na spędzenie wolnego czasu zimową porą. Seniorzy wspólnie spacerują, gotują, pieką pyszne ciasta i chętnie uczestniczą w warsztatach terapii manualnej.

Seniorzy spotykają się, aby wspólnie miło spędzić czas - dyskutują na różne tematy, uczestniczą w zajęciach kulinarnych oraz rozwijają umiejętności związane z techniką makramy.

Oprócz wyżej wymienionych zajęć, jeśli tylko pogoda na to pozwoli, wybierają się na nordic walking. Ostatnio - zaciekawieni opowieściami księdza profesora Tadeusza Guza - wyruszyli do "Aten Roztocza", w Szozdach. Postęp prac oraz wizja całego kompleksu zrobiła na wszystkich ogromne wrażenie.

W styczniu, odbyło się również spotkanie informacyjne z pracownikiem ZUS Oddział w Biłgoraju, dotyczące mLegitymacji dla emerytów i rencistów.

Działania realizowane są w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 11 - Włączenie społeczne, Działanie 11.2 - Usługi społeczne i zdrowotne, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 - 2020.