Spotkanie opłatkowe w Klubie Seniora

2023.01.18
Spotkanie opłatkowe w Klubie Seniora
11 stycznia, w Klubie Seniora w Szozdach, odbyło się spotkanie opłatkowe. Była to świetna okazja do tego, by złożyć sobie nawzajem noworoczne życzenia oraz miło spędzić czas w świątecznej atmosferze – przy dźwięku kolęd.

Swoją obecnością zaszczycił nas ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz, który poprowadził modlitwę oraz odczytał fragment Ewangelii. Później, dokonał również poświęcenia klubu.

Po wspólnej modlitwie, zaśpiewaliśmy kolędę oraz podzieliliśmy się opłatkiem. Następnie, wszyscy zasiedli do uroczystej kolacji, podczas której nie zabrakło śpiewania kolęd, ciepłych rozmów oraz serdecznych życzeń.

Ten wieczór, z pewnością, pozostanie na długi czas w naszej pamięci.

Działania realizowane są w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 11 - Włączenie społeczne, Działanie 11.2 - Usługi społeczne i zdrowotne, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 - 2020.