Andrzejki w Klubie Seniora

2022.12.05
Andrzejki w Klubie Seniora
Seniorzy w Klubie Seniora w Szozdach aktywnie spędzają czas. W środę, 30 listopada odbyły się tam "Andrzejki".

Seniorzy uczęszczajacy do Klubu Seniora w Szozdach uwielbiają się spotykać, bawić i śpiewać. Zabawa andrzejkowa stanowiła do tego doskonałą okazję, aby wspólnie spędzić czas. Nie zabrakło wróżb, smacznych potraw oraz miłej atmosfery.

Działania realizowane są w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 11 - Włączenie społeczne, Działanie 11.2 - Usługi społeczne i zdrowotne, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 - 2020.