W duchu eko

2022.11.15
W duchu eko
Jak dać "drugie życie" starym, bądź niepotrzebnym przedmiotom? Seniorzy mają w tej kwestii wiele ciekawych propozycji. Podczas zajęć, prowadzonych w Klubie Seniora w Szozdach, padły pomysły jak wykorzystać plastikowe pojemniki, aby stworzyć osłonki na doniczki, bądź organizery na drobne rzeczy.

Ciekawe rozwiązania w duchu eko, zostały przedstawione w ramach warsztatów o tematyce upcyclingu. Seniorzy, podczas warsztatów stworzyli piękne osłonki na doniczki oraz przyborniki na drobiazgi. Przy użyciu sznurków, patyków z bambusa i ozdobnych koronek powstały oryginalne dekoracje.

Dzięki tym pracom, nasze kwiatki prezentują się o wiele lepiej.


Działania realizowane są w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 11 - Włączenie społeczne, Działanie 11.2 - Usługi społeczne i zdrowotne, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 - 2020.