Warsztaty krawieckie

2022.09.02
Warsztaty krawieckie
W ramach zajęć, prowadzonych w Klubie Seniora w Szozdach, odbyły się warsztaty krawieckie. Seniorzy szyli oraz ozdabiali torby na zakupy.

W Klubie Seniora, podczas zajęć terapii manualnej, odbywają się różnego rodzaju warsztaty. Seniorzy poznali już między innymi: technikę decoupage, makramę czy filcowanie na sucho. Pod koniec wakacji, przyszedł czas na warsztaty krawieckie. Podczas tych zajęć, uczestnicy projektu "Seniorzy na Start - Powiat Biłgorajski", uszyli oryginalne torby na zakupy. Cykl warsztatów krawieckich obejmował również zdobienie uszytych toreb - malowanie farbami  akrylowymi.

Oprócz niepowtarzalnych toreb, powstały również tzw. "kokoszki" - kurki z motywem ludowym, które zdobią teraz pomieszczenie klubu. Prace nad tymi dziełami przyniosły wszystkim wiele satysfakcji.

Działania realizowane są w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 11 - Włączenie społeczne, Działanie 11.2 - Usługi społeczne i zdrowotne, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 - 2020.