Seniorzy na dożynkach

2022.08.29
Seniorzy na dożynkach
Członkowie Klubu Seniora w Szozdach zaprezentowali swoje talenty podczas dożynek gminno-parafialnych, 21 sierpnia, w Tereszpolu-Zaorendzie. Seniorzy przygotowali stoisko wspólnie z Kołem Gospodyń Wiejskich "Stokrotka" z Szozdów.

Dożynki były świetną okazją do tego, by uczestnicy Klubu Seniora mogli zaprezentować swoje dzieła. Na stoisku, można było zobaczyć wyroby rękodzielnicze, które powstały podczas warsztatów prowadzonych w ramach zajęć terapii manualnej. Łapacze snów, ręcznie zdobione torby na zakupy, aniołki z makramy, przedmioty zdobione techniką decoupage - to wszystko, przygotowali utalentowani Seniorzy z gminy Tereszpol.

Podczas części artystycznej, wystąpiła również członkini Klubu Seniora - Pani Marianna Pokrywka, recytując wiersz Wisławy Szymborskiej pt. "Oda do starości". Dziękujęmy za wspaniały występ.


Działania realizowane są w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 11 - Włączenie społeczne, Działanie 11.2 - Usługi społeczne i zdrowotne, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 - 2020.