Seniorzy w kinie

2022.09.05
Seniorzy w kinie
Klub Seniora to nie tylko wspólne spotkania, rozmowy w klubie, czy zajęcia dodatkowe. Członkowie klubu mogą również brać udział we wspólnych wyjazdach. 29 sierpnia, Seniorzy wybrali się po raz pierwszy do kina.

Uczestnicy projektu "Seniorzy na Start - Powiat Biłgorajski" wybrali się wspólnie do kina. Seniorzy mieli okazję zobaczyć seans pt. "Żywy" - film dokumentalny, o tematyce religijnej. Taki wyjazd, wzbudził wspomnienia z dawnych lat. Jak się okazało, dla niektórych był to pierwszy wyjazd do kina, po dość długiej przerwie.

Wszystkim uczestnikom spodobał się wspólny seans. Dlatego, śledzimy na bieżąco repertuar kina i planujemy już kolejny wyjazd.

Działania realizowane są w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 11 - Włączenie społeczne, Działanie 11.2 - Usługi społeczne i zdrowotne, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 - 2020.