WYPLATAMY - PRZYGODA Z MAKRAMĄ

2022.08.19
WYPLATAMY - PRZYGODA Z MAKRAMĄ
Co się dzieje w Klubie Seniora w Szozdach? Po zajęciach z decoupage, przyszedł czas na poznanie kolejnej techniki - makramy. Już po pierwszych zajęciach, ta metoda przypadła wszystkim do gustu. Jak się okazało, ze sznurków można stworzyć ciekawe rzeczy.

Cykl zajęć z makramy rozpoczął się pracą z kartami metaforycznymi. Tematem przewodnim były anioły. Następnie, każdy z uczestników zaczął tworzyć własnego anioła.

Na kolejnych zajęciach, zaczęło się wyplatanie piórek oraz "czesanie" i utrwalanie prac. Powstały również pierwsze łapacze snów. Z pewnością będziemy kontynuować dalszą naukę makramy.

Działania realizowane są w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 11 - Włączenie społeczne, Działanie 11.2 - Usługi społeczne i zdrowotne, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 - 2020.