WARSZTATY DECOUPAGE

2022.07.22
WARSZTATY DECOUPAGE
Uczestnicy Klubu Seniora, podczas zajęć terapii manualnej, poznają różne formy rękodzieła. Seniorzy zapoznali się z ciekawą techniką zdobienia - decoupage. Efekt powstałych prac, pozytywnie zaskoczył uczestników i przyniósł wiele satysfakcji.

Każda z Pań, biorących udział w zajęciach, w dowolny sposób ozdobiała drewniane deseczki oraz chusteczniki. Wykorzystując kolorowe serwetki oraz farby akrylowe, stworzyły oryginalne dzieła.

Oprócz techniki decoupage, uczestnicy zaczęli również przygodę z makramą. Rozpoczęła się nauka wiązania podstawowych węzłów - powstały już pierwsze prace.

Działania realizowane są w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 11 - Włączenie społeczne, Działanie 11.2 - Usługi społeczne i zdrowotne, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 - 2020.