AKTYWNI SENIORZY

2022.06.15
AKTYWNI SENIORZY
Spotkania w przyjaznym gronie, wspólne rozmowy i seanse filmowe – to tylko kilka aspektów działalności Klubu Seniora. Szeroki wybór zajęć dodatkowych, umożliwia Seniorom aktywne spędzanie czasu wolnego.

Uczestnicy Klubu Seniora - działającego w ramach projektu "Seniorzy na Start - Powiat Biłgorajski"- chętnie odkrywają nowe pasje oraz poszerzają swoje zainteresowania.

Seniorzy, biorą udział w ciekawych zajęciach, prowadzonych przez wykwalifikowanych instruktorów. Do wyboru mają: zajęcia komputerowe, kulinarne, sportowo-rehabilitacyjne, zajęcia terapii manualnej oraz filmo/muzykoterapii.

Dodatkowo, planowane są również wspólne wyjścia do kina, wycieczki i imprezy okolicznościowe.

Działania realizowane są w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 11 - Włączenie społeczne, Działanie 11.2 - Usługi społeczne i zdrowotne, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 - 2020.