SENIORZY NA START... UCZESTNICY ROZWIJAJĄ SWE PASJE

2022.05.13
SENIORZY NA START... UCZESTNICY ROZWIJAJĄ SWE PASJE
Gotują, pieką, aktywnie spędzają czas, korzystając m. in. z zajęć komputerowych , kulinarnych czy terapii manualnej. Tak czas spędzają seniorzy, uczestnicy Projektu „Seniorzy na Start - Powiat Biłgorajski”.

Efektem prowadzenia zajęć takich jak m.in. zajęcia kulinarne, komputerowe, terapii manualnej jest ograniczenie barier wynikających z wykluczenia społecznego spowodowanego podeszłym wiekiem, niepełnosprawnością i niesamodzielnością.

 

Działania realizowane są w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 11 - Włączenie społeczne, Działanie 11.2 - Usługi społeczne i zdrowotne, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 - 2020.