Gmina Tereszpol

Logo ePUAP 2 Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Urząd Stanu Cywilnego

Pliki do pobrania

 • Wniosek o wydanie dowodu osobistego
  Pobierz

Ochrona środowiska

Pliki do pobrania

 • Wzór przelewu opłaty za śmieci
  Pobierz
 • Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
  Pobierz
 • Wniosek o uzyskanie skierowania na zabieg sterylizacji, kastracji, uśpienia ślepych miotów
  Pobierz
 • Zgłoszenie lokalizacji materiałów zawierających azbest z posesji położonych na terenie gminy
  Pobierz
 • Oświadczenie o zgodności prac prowadzonych na nieruchomości
  Pobierz
 • Oświadczenie o braku sprzeciwu właściwego organu administracyjno-budowlanego
  Pobierz
 • Wniosek o dofinansowanie demontażu i utylizacji eternitu
  Pobierz
 • Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew na terenie nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych
  Pobierz
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z nieruchomości
  Pobierz

Budownictwo

Pliki do pobrania

 • Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
  Pobierz

Program 500+

Pliki do pobrania

 • Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego
  Pobierz
 • Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego
  Pobierz

Program 300+

Pliki do pobrania

 • Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia DOBRY START
  Pobierz
 • Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia DOBRY START
  Pobierz

Pomoc GOPS

Pliki do pobrania

 • Wniosek o zasiłki socjalne
  Pobierz
 • Wniosek o przyznanie lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny
  Pobierz
 • BECIKOWE - WNIOSEK DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA
  Pobierz
 • BECIKOWE - ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA
  Pobierz
 • BECIKOWE - OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY
  Pobierz
 • BECIKOWE - OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO
  Pobierz
 • ZASIŁEK RODZINNY -WNIOSEK
  Pobierz
 • ZASIŁEK RODZINNY- ZAŁĄCZNIK DO ZASIŁKU RODZINNEGO
  Pobierz
 • ZASIŁEK RODZINNY- ZAŁĄCZNIK ZSR-05
  Pobierz
 • ZASIŁEK RODZINNY - ZAŁĄCZNIK ZSR-07
  Pobierz
 • ZASIŁEK RODZINNY - ZAŁACZNIK ZSR-12
  Pobierz
 • ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY - WNIOSEK
  Pobierz
 • ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE - WNIOSEK
  Pobierz
 • SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY- WNIOSEK
  Pobierz
 • ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE - WNIOSEK
  Pobierz
 • ŚWIADCZENIE "ZA ŻYCIEM" - WNIOSEK
  Pobierz

Uwaga

W przypadku wypełniania formularzy pismem ręcznym prosimy to czynić wyraźnie, najlepiej literami dużymi, tzw. drukowanymi.

©2019 Urząd Gminy Tereszpol

Projekt i wykonanie Net Partners