Narodowe Czytanie w Bibliotece

2021.09.06
Narodowe Czytanie w Bibliotece
"Moralność pani Dulskiej" Gabrieli Zapolskiej była lekturą Narodowego Czytania w 2021 roku. Finał tegorocznej, jubileuszowej edycji odbył się w sobotę 4 września. W akcję włączyła się Biblioteka Publiczna Gminy Tereszpol.

4 września już po raz dziesiąty pod patronatem Pary Prezydenckiej odbyło się Narodowe Czytanie, akcja, która ma promować czytelnictwo oraz największe dzieła polskiej literatury. Lekturą jubileuszowej odsłony Narodowego Czytania była “Moralność pani Dulskiej”. W akcję włączyła się Biblioteka Publiczna Gminy Tetreszpol. Członkowie Młodzieżowego Klubu Czytelniczego tego dnia przeczytali fragemnt utworu.

“Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej to wyjątkowy utwór, który piętnuje obłudę i zakłamanie. Odnajdujemy w nim komizm i gorzką ironię, mistrzowskie odmalowanie postaci i wyczucie języka, ale przede wszystkim uniwersalne przesłanie moralne, które w imię uczciwości i sprawiedliwości każe potępiać zło. Sztuka Zapolskiej wzbogaciła literaturę polską o ważną refleksję społeczną. Pojęcie „dulszczyzna” weszło na trwałe do języka potocznego i na przestrzeni epok było różnie interpretowane, stając się przedmiotem żywych dyskusji. Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta RP od 2011 roku. Została zainicjowana wspólną lekturą “Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza.