Gmina Tereszpol

Logo ePUAP 2 Logo Biuletynu Informacji Publicznej

OGÓLNOPOLSKI KONKURS "SPOSÓB NA SUKCES"

2019.02.11

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłasza XIX edycję ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces” na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Ideą konkursu jest promowanie interesujących przedsięwzięć gospodarczych, innowacyjnych rozwiązań, działań na rzecz ograniczenia skutków niekorzystnych zmian klimatu, włączenia społecznego, a także aktywizacji lokalnych społeczności.

Konkurs nie ma charakteru komercyjnego. Zgłaszający się do udziału nie ponoszą żadnych opłat. Realizowany jest w ramach zadań statutowych przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie we współpracy z instytucjami, organizacjami i przedstawicielami mediów, w tym TVP Program 1 oraz redakcjami pism i portali internetowych zajmującymi się tematyką rozwoju obszarów wiejskich.

Zgłoszenia konkursowe należy składać do właściwego Wojewódzkiego Doradztwa Rolniczego (WODR) w terminie do 15 marca 2019 roku. Zgłoszenia do WODR można składać osobiście lub za pośrednictwem innych instytucji lub organizacji (np. starostwa, urzędu miasta i gminy, urzędu gminy, lokalnej grupy działania, organizacji branżowej itp., WODR też mogą zgłaszać przedsięwzięcia).

Do konkursu „Sposób na Sukces” mogą być zgłaszane przedsięwzięcia uruchomione w okresie od 1 lipca 2017 do 28 lutego 2019 roku.

Wszystkie załączniki oraz szczegóły pod adresem:

https://www.cdr.gov.pl/upowszechnianie-i-promocja/konkursy/konkurs-sposob-na-sukces

 

Osoby do kontaktu ze strony Centrum:

- Małgorzata Pucek, 517 111 507, 22-125 62 12, m.pucek©cdr.gov.pl

- Beata Filipiak, 22-125 62 13, b.filipiak©cdr.gov.pl

 

©2019 Urząd Gminy Tereszpol

Projekt i wykonanie Net Partners