Gmina Tereszpol

Logo ePUAP 2 Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Zaproszenie na IV sesję VIII kadencji Rady Gminy Tereszpol

2018.12.18

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 roku poz. 994 ze zm) zwołuję IV sesję VIII kadencji Rady Gminy Tereszpol, która odbędzie się dnia 21 grudnia 2018 r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Tereszpol, ul. Długa 234.

 

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2018.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przedmiotu działania komisji stałej Rady Gminy Tereszpol pn. Komisja Rozwoju.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji stałej Rady Gminy Tereszpol pn. Komisja Rozwoju.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Tereszpol na 2019 rok.
 10. Wystąpienia Przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych (sołtysów).
 11. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i zaproszonych gości.
 12. Zamknięcie obrad Rady Gminy Tereszpol.

                                                                                                                        Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                                 Stanisław Sitarz

©2019 Urząd Gminy Tereszpol

Projekt i wykonanie Net Partners