Gmina Tereszpol

Logo ePUAP 2 Logo Biuletynu Informacji Publicznej

DEMONTAŻ I UTYLIZACJA AZBESTU

2018.11.02

Informujemy o rozpoczęciu II naboru zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Nabór zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 02.11.2018 r. do dnia 30.11.2018r. Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Tereszpol pok. nr 1 ( sekretariat) w wersji papierowej  lub w wersji  elektronicznej na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl

Druki zgłoszeń lokalizacji oraz oświadczenia  można pobrać ze w zakładce Usuń azbest - Przewodnik Krok po kroku.

Jednocześnie informujemy, że osoby zakwalifikowane w niniejszym naborze uzyskają wsparcie w roku 2019 po realizacji Zgłoszeń lokalizacji w ramach I naboru.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.

Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać w Urzędzie Gminy Tereszpol pok. nr 16.

©2019 Urząd Gminy Tereszpol

Projekt i wykonanie Net Partners