Gmina Tereszpol

Logo ePUAP 2 Logo Biuletynu Informacji Publicznej

KONSULTACJE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

2018.10.30

Wójt Gminy Tereszpol ogłasza przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektu uchwały Rady Gminy Tereszpol na 2019 rok w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 roku.

Program Współpracy Gminy Tereszpol z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok jest elementem współpracy Gminy z organizacjami i podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego.

Konsultacje rozpoczną się dnia 30 października 2018  r. i zakończą 19 listopada 2018 r. do godz. 13:00.

Uwagi i opinie wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian należy składać w terminie wskazanym powyżej, na piśmie ( formularz w załączeniu) na dziennik podawczy Urzędu Gminy Tereszpol lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: gmina@tereszpol.pl.

 Załączniki:

Zarzadzenie Nr 54_18 konsultacje.pdf

2018_PROGRAM_PP_2019_proj Uchw(1).pdf

FORMULARZ _konsultacji(4).doc

©2019 Urząd Gminy Tereszpol

Projekt i wykonanie Net Partners