Gmina Tereszpol

Logo ePUAP 2 Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Zaproszenie na XLVII sesję VII kadencji Rady Gminy Tereszpol

2018.10.09

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 roku poz. 994 ze zm.) zwołuję XLVII sesję VII kadencji Rady Gminy Tereszpol, która odbędzie się dnia 15 października 2018 r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Tereszpol, ul. Długa 234.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji nr XLVI Rady Gminy Tereszpol.
 4. Informacje o bieżącej działalności sołtysów.
 5. Informacja Wójta o bieżącej działalności.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2018.
 8. Informacja Wójta o założeniach do budżetu na następny rok.
 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 10. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i zaproszonych gości.
 11. Zamknięcie obrad Rady Gminy Tereszpol

                                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                            Stanisław Sitarz

©2019 Urząd Gminy Tereszpol

Projekt i wykonanie Net Partners