Gmina Tereszpol

Logo ePUAP 2 Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Kornik ostrozębny-akcja informacyjna

2018.09.12

Starosta Biłgorajski pełniąc ustawowy nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa informuje o utrzymującym się zagrożeniu gradacją kornika ostrozębnego w drzewostanach sosnowych.

 

W ramach akcji informacyjnej prowadzonej przez słuzby leśne Starostwa Powiatowego w Biłgoraju wzywamy Państwa do sprawdzenia swoich działek leśnych, wyszukania drzew zasiedlonych przez kornika ostrozębnego i jak najszybszego usunięcia ich wraz z wierzchołkami i gałęziami, po uprzednim złożeniu podania o legalizacje drewna.

Jednoczesnie informujemy, że w przypadku stwierdzenia przez służby leśne drzew zasiedlonych przez kornika i braku reakcji właściciela w spraowe ich usuwania będą prowadzone potępowania administracyjne i wydawane decyzje nakazujące usunięcie drzew w trybie art. 9 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku ( Dz.U. 2017 poz. 788)

W razie wątpliwości w ocenie stanu zdrowotnego drzewostanu, należy zwrócic się o pomoc do pracownika starostwa pełniącego nadzór na danych terenie lub pod numerem telefonu 84 688 20 72

©2019 Urząd Gminy Tereszpol

Projekt i wykonanie Net Partners