Gmina Tereszpol

Logo ePUAP 2 Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Zaproszenie na XLI sesję VII kadencji Rady Gminy Tereszpol

2018.05.11

Zapraszam na XLI sesję VII kadencji Rady Gminy Tereszpol, która odbędzie się dnia 18 maja 2018 r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Tereszpol, ul. Długa 234.

 

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji nr XL Rady Gminy Tereszpol.
 4. Informacje o bieżącej działalności sołtysów.
 5. Informacja Wójta o bieżącej działalności.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Informacja o działaniach kół łowieckich na temat ochrony pól uprawnych, łąk i lasów.
 8. Informacja dotycząca ochrony lasów przed szkodnikami.
 9. Informacja o BHP w rolnictwie.
 10. Informacja dotycząca stanu dróg gminnych i ulic na terenie gminy.
 11. Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 12. Informacje o działalności Biblioteki Publicznej Gminy Tereszpol.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę oraz sposobu świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Tereszpol.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury nadania sztandaru Gminie Tereszpol oraz upoważnienia Wójta Gminy Tereszpol do prowadzenia w tym celu działań.
 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 16. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i zaproszonych gości.
 17. Zamknięcie obrad Rady Gminy Tereszpol.

                                                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy Tereszpol

                                                           Stanisław Sitarz

©2018 Urząd Gminy Tereszpol

Projekt i wykonanie Net Partners