Gmina Tereszpol

Logo ePUAP 2 Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Zaproszenie na XL sesję nadzwyczajną VII kadencji Rady Gminy Tereszpol

2018.04.17

Na podstawie art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 roku poz. 1875) zwołuję XL sesję nadzwyczajną VII kadencji Rady Gminy Tereszpol, która odbędzie się dnia 19 kwietnia 2018 r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Tereszpol, ul. Długa 234.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Wnioski do porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z sesji nr XXXIX Rady Gminy Tereszpol.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
  6. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i zaproszonych gości.
  7. Zamknięcie obrad Rady Gminy Tereszpol.

©2018 Urząd Gminy Tereszpol

Projekt i wykonanie Net Partners