Gmina Tereszpol

Logo ePUAP 2 Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Wyniki konkursu ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w 2018 r.

2018.01.15

Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ) informujemy, że otwarty konkurs na realizację w 2018 roku zadań o charakterze pożytku publicznego na terenie Gminy Tereszpol został rozstrzygnięty.

 

W wyniku ogłoszonego konkursu wybrane zostały następujące oferty:

1.  Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za Krokiem” w Zamościu Koło Terenowe w Biłgoraju do realizacji zadania w zakresie: działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – dowóz i opieka nad uczniami niepełnosprawnymi z terenu Gminy Tereszpol. Dotacja na realizację tego zadania została przydzielona z budżetu gminy na kwotę: 21 000 zł w formie powierzenia tego zadania.

2.  Stowarzyszenia Gminnego Klubu Sportowego „ORZEŁ” Tereszpol do realizacji zadania w zakresie: kultury fizycznej i sportu. Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy w kwocie: 50 000 zł w formie dofinansowania.

 

Załącznik:

- Ogłoszenie wyników_2018.pdf

©2018 Urząd Gminy Tereszpol

Projekt i wykonanie Net Partners