"Lubelskie wspiera OSP" - podsumowanie projektu

2024.05.06
"Lubelskie wspiera OSP" - podsumowanie projektu
Zarząd Województwa Lubelskiego podjął uchwałę w sprawie przyznania dotacji w otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych „Lubelskie wspiera OSP” z terenu województwa lubelskiego.

Dotacje zostały przeznaczone na  doposażenie jednostek w sprzęt służący ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem oraz niezbędny sprzęt ochrony osobistej.

W ramach projektu jednostka OSP Tereszpol - Zaorenda otrzymała dotację w maksymalnej kwocie 10000,00zł za które zakupiła:

- Aparat powietrzny MSA AUER M1 wraz z butlą kompozytową 6,8l/300bar

- Rozdzielacz kulowy

W ramach projektu jednostka OSP Bukownica otrzymała dotację w maksymalnej kwocie 10000,00zł za które zakupiła:

- Pompę szlamową Honda

- Narzędzie ratownicze "Hooligan"

 

Zadanie dofinansowane z Budżetu Województwa Lubelskiego.